Click here to go to pitrashish.in

SUROVI CHATTOPADHYAY

 

 

 

PRADIPTA BASAK

 

 

SAILEN DEY

 

 

SOMNATH CHEL

 

 

SAGAR CHANDRA GOSWAMI

 

 

SRIKANTA DHARA

 

 

SANJOY DAS

 

 

UJJWAL KUMAR MAJI

 

      

APARNA MONDAL

 

      

GOUTAM MAJUMDAR

 

      

SAILEN DEY

 

      

SANJOY DAS

 

      

SOMNATH CHEL

 

      

SRIKANTA DHARA

 

      

SAGAR CHANDRA GOSWAMI

 

      

TRISHNA DUWARAH

 

      

KALPANA MAJUMDAR

 

      

SUDHIR CHOUDHURY

 

      

MINATI KOLEY (Spon.)

 

      

ANANYA NIYOGI

 

      

BIDHAN BISWAS

 

      

DEBASMITA KUNDU

 

      

DILIP CHOWDHURY

 

      

GOPAL CH. BAG

 

      

MOHAN PRAMANICK

 

      

NABA KUMAR JASHU

 

      

PALASH PAL

 

      

PRADIPTA BASAK

 

      

PRASHANTA BEJ

 

      

SANDIP DEY

 

      

SANJAY KARMAKAR

 

      

SHYAMA PROSAD MAITY

 

      

SRIKANTA MALIK (1st ID)

 

      

SRIKANTA MALIK (2nd ID) 

  

 

      

SUJOY NARAYAN DEGAR

 

      

SUKDEB HAZRA

 

      

INDRAJIT NANDI

 

      

SIDDANANDA DUTTA

 

      

BISWAJIT SAHA

      

SUDHANSU DAS

      

SUSHMITA RUDRA PAUL

      

SUMANA SENGUPTA

      

SAMARESH DEBBARMA

 

      

KISHLAL DAS

 

      

ASHIM BISWAS

 

      

ANUP PANDIT

 

      

RABINDRANATH JANA (Spon.)

 

      

MAYA KHELO

 

      

PANCHANAN SARKAR (1st ID)

 

      

JOYDEB KHELO

 

      

SK JAHIRUL ISLAM

 

      

SARBANI DAS

 

      

ANUP MALIK

 

      

SK DARUK ISLAM

 

      

BIKASH KOLEY

 

      

SOMA SARKAR

 

      

DIPSEKHAR DAS

 

      

BISWAJIT MONDAL

 

      

PANCHANAN SARKAR (2nd ID)

 

      

SUROVI CHATTOPADHYAY (Spon.)

 

      

BAIDYANATH MAITY

 

      

SUBRATA MANDAL

 

      

SEIKH MANIRUL

 

      

RABINDRANATH JANA (Pair)

 

      

KARTICK GOSWAMI

 

      

SANTU SAMANTA

 

      

MIHIR DANDAPAT

 

      

CHITTARANJAN SANTRA

 

      

KARTICK PANJA

 

      

HARADHAN NAYEK

 

      

APARNA SARKAR

 

      

SOMA SARKAR

 

      

REBA KHELO

 

 

      

SUBRATA DALUI

 

      

PAMPA GHOSH

 

      

BIKASH NATH

 

      

SANGITA MONDAL KONAR

 

      

JULI SAIKIA

 

      

SUJATA DE

 

      

SUKLA PANDIT

 

      

SHARMILA BASAK

 

      

SUJIT MAITRA

 

      

SK ABDUL QUADER

 

      

SHYAMAL KUMAR MAJUMDAR

 

 

      

APARNA JANA

 

      

JHARNA RANI PAUL MAITY

 

      

BIPADTARAN SEN

 

      

SAJAL MANDAL

 

 

      

LIPIKA GHOSH

 

 

      

JHANTU SARDAR

 

      

ARUP CHONGDAR

 

      

SUBHAS MAJI

 

      

MAMONI PRAMANIK

 

      

TUSHAR KANTI GHOSH

 

      

BANESHWAR BHOWMICK

 

      

MADHABI MONDAL

 

      

MINATI KOLEY (Pairs)

 

      

SUROVI CHATTOPADHYAY (Pairs)

 

      

SK JAHANGIR BADSHA